Müşteri Aydınlatma Metni

HASAN SÜMER İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında
veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Hasan Sümer İnşaat Ticaret Anonim Şirketi (“Hasan Sümer”)
tarafından hazırlanmıştır.
MERSİS Numarası: 0458122322300001
Adresi: Fatih Sultan Mahallesi 2363 Cadde No:7 Etimesgut ANKARA
Telefon: 3122342040 Faks: 3122344041 E-mail: hasansumerinsaat@hs01.kep.tr
Hasan Sümer, müşteri ve müşteri temsilcilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, pasaport
numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka no, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, cep/telefon numarası,
yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği
bilgileri ile kamera kayıtları verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin
yürütülmesi, firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek
hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon
süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik
aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin
yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama
süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata
veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi amaçlarıyla işlemektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin
kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak
fatura, ödeme, lojistik; , “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, itibar yönetimi,
müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen
otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya
dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.
Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel
hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve
kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile
paylaşılmaktadır.
Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını
http://sumerbeton.com.tr adresinde bulunan Hasan Sümer Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Hasan Sümer’e ileterek yapılabilir.

Hasan Sümer İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

AYDINLANMA BEYANI
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Hasan Sümer Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki
haklarımı bildiğimi beyan ederim.
Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..
Tarih :…./…../……….. İmza
AÇIK RIZA BEYANIM
Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik
ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;
Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum
Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..
Tarih :…./…../……….. İmza

 


 

Aydınlatma Metni İndirmek için Tıklayınız